“Findes det, findes det her”

Hvad enten det drejer sig om løsninger til desinficering nu og her, eller permanente løsninger med langtidsvirkning, har vi produkter der kan dække langt de fleste behov.
Mere info om de enkelte produkter følger snarest muligt – den generelle beskrivelse kan du se i mikrobeblokken, og ellers står vi klar med mere info.

Vi har produkter til stort set ethvert applikationsområde og for blot at nævne nogle få: 

 • Sundhedsvæsen: Hospitaller, operationsstuer, sengestuer, undersøgelsesrum, venteværelser, toiletter og gangarealer.
 • Pleje – & ældrecentre: Opholdsstuer, lejligheder, toiletter, fællesrum, gangarealer, køkkener
 • Skole og SFO etc.: Klasselokaler, legestuer, toiletter, køkkener, gangarealer.
 • Fødevare fremstilling: Produktioner, lagre, produktionsudstyr, emballage, opbevaring.
 • Detail- og dagligvarehandlen: Arealdesinficering, kundevogne- og kurve, kasselinjer m.v.
 • Sportshaller og fitness centre: Desinficering af arealer, gange, omklædning, udstyr m.m.
 • Offentlig transport: Busser, tog, færger m.v. Desinficering af overflader, håndlister og luft.
 • Landbrug: Foder opbevaring og håndtering, luft og overflader i stalde, produktionsudstyr m.v.
 • FAR UV AFRICA
  Markedets bredeste program af Filtreret FAR UV-C produkter til kontinuerlig desinficering af luft og overflader – også med mennesker til stede.
 • Steri-Light Air UV-C
  Luftrensende LED paneler med indbygget UV-C lys
 • Steri-Light Air Nano
  Luftrensende LED-paneler med 3-faktor filtrering.
 • Steri-Light Mobile 200W UV-C LED
  Billig mobil LED UV-C baseret enhed til desinficering af lokaler og overflader
 • Steri-Light Mobile UVC-2000
  Mobil UV-C “robot” til hurtig og sikker desinficering af alle størrelser lokaler
 • Steri-Light Air 200W LED
  Kraftigt UV-C armatur til stationær montage i lokaler
 • Ozongeneratorer
  Billig og effektiv desinficering reduktion af lugtgener i af lokaler, køretøjer o.l.
 • Steri-Bot2020
  Avanceret desinficeringsrobot med UV-C og væskedesinficering

.

Produkter og løsninger til alle applikationer samlet ét sted.