Ozon, sikker og effektiv desinficering og eliminering af dårlig lugt

Ozongenerator fo r10-100m2 lokaler

Luftrensning og desinficering med Ozon – sikkert og hurtigt.

Ozon er en luftart, (O3) der, kort fortalt, består af almindelig atmosfærisk luft tilføjet et ekstra iltatom.
Du kender højest sandsynligt lugten af Ozon som kan opleves efter et tordenvejr, eller når en laserprinter arbejder. I disse koncentrationer er den totalt uskadelig, men i højere koncentrationer er den en sand dræber over for alle typer mikroorganismer.

Ozon er en kraftig oxidant, og har en stærkt mikrobedræbende effekt. Ozon dræber hurtigt og sikkert alle typer bakterier, viras, svampesporer og mikroskopiske parasitter, og kan endvidere nedbryde mange organiske opløsningsmidler og fedtstoffer m.v.
Ozonen er også velegnet til at fjerne eller minimere lugtgener forårsaget af f.eks. mug og skimmel, sved, røg og sod, urin, forrådnelse etc. og er også bevist meget effektiv over for Covid-19 og andre kappebærende vira.

Da ozon er gasformig ved stuetemperatur, steriliseres både rumluft og overflader – selv i ellers vanskelige tilgængelige områder, hvor det kan være vanskeligt at komme til med f.eks. UV-C lys eller at behandle med kemiske rengøringsmidler.

Ozons oxiderende effekt nedbryder cellemembranen i mikroorganismerne og eliminerer alle former for mikrober – det være sig på overflader, nede i fibrene på stoffer eller i luften og det gøre den i nogle anvendelser mere sikker end f.eks. bestråling med UV-C lys, da lyset kun er effektivt på de overflader der direkte bestråles.
Da Ozonen er en luftart, fordeler den sig på alle overflader og i alle kroge af f.eks. et lokale, og kan også i en vis grad trænge ind i fibrene på f.eks. møbelstoffer, gardiner og beklædning, hvilket gør den meget effektiv – også for de skjulte patogener.

Bruges Ozon til f.eks. at desinficere et lokale – kunne være f.eks. et sommerhus, krybekælder, en butik eller beboelse på et plejehjem, eller behandling af et skimmelramt område i en bolig etc. vil en enkelt behandling som regel være nok til at desinficere lokalet helt og fjerne evt. dårlig lugt. Ved høj grad af contaminering eller kraftige lugtgener, kan flere behandlinger være nødvendige.

Ozon er giftig ved indånding og kan ved længere tids eksponering beskadig huden og øjnene, så al behandling med Ozon skal foregå uden mennesker eller dyr i lokalet (og planter bør også fjernes imens.)

Ozon er som tidligere nævnt ”luft med et ekstra iltatom, og er en flygtig, ustabil kemisk forbindelse.
Ozon henfalder derfor til hurtigt almindelig atmosfærisk luft efter endt behandling. Normalt vil man kunne entrere eller benytte lokale 1-2 timer efter endt behandling – eller efter 10-15 minutters god udluftning.

Ozongeneratorer fo r10-100m2 lokaler

Luftrensning og desinficering med Ozon – sikkert og hurtigt

Lugten af Ozon minder lidt om det man kan opleve i en skove  efter et godt tordenvejr (det er også Ozon forårsaget af de elektriske udladninger i lynene) og denne duft/lugt kan godt være tilstede op til nogle dage efter endt behandling. Det er dog ganske uskadeligt og blot et udtryk for, at de sygdoms- og lugtfremkaldende mikrober er forsvundet.

Ozon er effektiv – men der er nogle sikkerhedsforskrifter der skal følges, så sørg for at læse vejledningen grundigt før du går i gang.

For mere info om vore produkter og Ozon til desinficering og fjernelse af ubehagelig lugt, er I meget velkomne til at kontakte os – og også hvis I blot er interesseret i et godt tilbud på en Ozongenerator der passer til netop jeres behov.